Tuesday, December 13, 2011

RCA connector

Posted by ຄົນອາລົມດີ 9:43 AM, under | No commentsRCA connector ຄືໂຕເຊື່ອມມາດຕະຖານທີ່ໃຊ້ສໍາລັບຫູຟັງແລະໂຕຮັບສຽງແບບສະເຕີລິໂອ ໂຕເຊື່ອມນີ້ມີປາຍຫຼືຂາເຮັດໂດຍໂລຫະຍາວໆ ມີຍາງຫຸ່ມຂະໜາດເສັ້ນຜ່າສູນກາງ 1/4 ນິ້ວ ໂຕເຊື່ອມປະເພດນີ້ໃຊ້ກັບລະບົບວີດີໂອ ແຕ່່ສ່ວນຫຼາຍຊິໃຊ້ກັບອຸປະກອນກຳເນິດສຽງໃນຄອມພິວເຕີ້ຫົວຕໍ່ແບບ RCA ນີ້ມີລະຫັດເປັນສີແດງ ສີເຫຼືອງແລະຂາວ ເພື່ອໃຫ້ເຊື່ອມໂຍງທັງສອງສົ້ນໄດ້ຖືກຕ້ອງ

0 ຄວາມຄິດເຫັນ:

Blog Archive

Blog Archive