Tuesday, December 13, 2011

raster image processor

Posted by ຄົນອາລົມດີ 9:24 AM, under | No commentsraster image processor ເຄື່ອງມືທີ່ມີໜ້າທີ່ປະມວນຜົນໃຫ້ເກີດການສະແດງ
ຮູບພາບທີ່ສົ່ງອອກມາຈາກເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ້ ໂດຍຮູບແບບຂອງການຮຽງຈຸດຕໍ່ພາບ
ເຊັ່ນລັກສະນະການເຮັດໜ້າທີ່ມີຄວາມສາມາດພິມສະແດງຜົນອອກມາໄດ້ ຂອງເຄື່ອງ
ພິມຊະນິດຕ່າວໆ ເປັນຕົ້ນ

0 ຄວາມຄິດເຫັນ:

Blog Archive

Blog Archive