Sunday, July 31, 2011

ເກມຍິງຍົນ

Posted by ຄົນອາລົມດີ 12:49 PM, under | No comments

ເກມ ເອລຽ້ນສະກາຍ
ການຕິດຕັ້ງ
ດັບເບິ້ຄິກທີ່ Gunner 2 ກົດ next ເລືອກ ຕິກທີ່ I accept the agreement  ກົດ next ກົດ next ກົດ next ກົດ lnstall ແລ້ວກົດ finish ກໍ່ຈະແລ້ວການຕິດຕັ້ງ
ວິທີເຂົ້ນຫລິ້ນ
ຫລຼັງຈາກເຂົ້າເກມແລ້ວ ຈະມີເມນູຂຶ້ນມາໃຫ້ເລືອກ  play game ແລະ play game ແລ້ວເລືອກ newe Game ເລືອກ spisode l ຫລັງຈາກນັ້ນກໍ່ຈະເຂົ້ນສູ່ເກມ ໃຫ້ກົດ ປຸ່ມໃດກໍ່ໄດ້ທີ່ ຄີບອດ ຫຼືແປ້ນພິມ ແລ້ວກົດເມົ້າ ເພື່ອຍິງ 

ສັງຄົມແຫ່ງການຮຽນຮູ້

ຢ່າລືມຄອມເມັ້ນສະແດງຄວາມຄຶດເຫັນ

0 ຄວາມຄິດເຫັນ:

Blog Archive

Blog Archive