Sunday, July 31, 2011

ເກມ ເອລຽ้ນສະກາຍ

Posted by ຄົນອາລົມດີ 10:17 AM, under | No comments

ເກມ ເອລຽ້ນສະກາຍ
ດັບເບິ້ຄິກທີ່ Alien Sky ກົດ next ເລືອກ ຕິກທີ່ I accept the agreement  ກົດ next ກົດ next ກົດ next ກົດ lnstall ແລ້ວກົດ finish ກໍ່ຈະແລ້ວກາຮຕິດຕັ້ງ
ວິທີການຫລຼິນ
ຫລຼັງຈາກເຂົ້າເກມແລ້ວ ຈະມີເມນູຂຶ້ນມາໃຫ້ເລືອກ MAYBE  LATER
ເລືອກ start Game ເລືອກ start
ຄິກທີ່ເມົ້າເພື່ອຍິງ  ປຸ່ມຊ້າຍຂວາຂຶ້ນລົງເພື່ອຫລີກສັງຄົມແຫ່ງການຮຽນຮູ້

ຢ່າລືມຄອມເມັ້ນສະແດງຄວາມຄຶດເຫັນ

0 ຄວາມຄິດເຫັນ:

Blog Archive

Blog Archive