Tuesday, June 14, 2011

ໂປຣແກຣມ ທົດສອບຄວມສະຖຽນ Heavy Load

Posted by ຄົນອາລົມດີ 10:53 PM, under | No comments

ເປັນໂປຣແກຣມສໍາຫຼັບທົດສອບຄວມສະຖຽນ ຫຼັງຈາກທໍາການໂອເວີ້ລັອກ ໂຕນ້ອຍໃຊ້ງ່າຍ

ສັງຄົມແຫ່ງການຮຽນຮູ້

ຂອໃຈ  http://www.itworkshop-ud.com

0 ຄວາມຄິດເຫັນ:

Blog Archive

Blog Archive