Thursday, June 2, 2011

ໂປຣແກຣມ Dictionary.NET 3.5

Posted by ຄົນອາລົມດີ 10:01 AM, under | No comments

ໂປຣແກຣມ Dictionary.NET 3.5 ໃຊ້ດີອີຫຼີ ຂະໜາດ144 kb

ເປັນຊອບແວຣແປພາສາທີ່ດຶງເອົາຄວາມສາມາດຂອງ Google Translate ມາໃຊ້ງານ ກ່າວຄືຖ້າເຮົາພິມຄໍາທີ່ຕ້ອງການແປລົງໄປມັນຈະ ໄປດຶງຄໍາແປຈາກອິນເຕີເນັດ ມາສະແດງເປັນ ຄໍາເວົ້າ ຫຼື ງ່າຍວ່າຖານຂໍ້ມູນຂອງຄໍາແປ ຈະຢູ່ເທິງ server ຂອງ Google ນັ້ນເອງ ທັງ ນີ້ມັນສາມາດແປ ແບບຄໍາໆ ດຽວ ຫຼື ທັງປະໂຫຍກ ກໍ່ໄດ້ແປທັງເວບກໍ່ໄດ້ (ໃສ່URL ເວບລົງໄປ)ພ້ອມທັງກັບ ລອງລັບໄຟຣ ເອກສານ txt, ini,log ແລະ inf ອີກເດີ້ ຟີ່ນ້ອງ ດີແບບນີ້ ຕ້ອງ ໂຫຼດໄປໄວ້ໃຊ້ ແລ້ວ
DOWNLOAD 

0 ຄວາມຄິດເຫັນ:

Blog Archive

Blog Archive