Wednesday, June 22, 2011

ວິທີລົບໂປຮກຮມDeep Freeze 6

Posted by ຄົນອາລົມດີ 11:49 AM, under | No comments

ຂັ້ນຕອນການ uninstall or remove ໂປຮແກຮມ deepfreeze
-----------------------------------------------------------------------
1. ກົດ shift ຄ້າງໄວ້ແລ້ວໃຊ້ເມົາ ດັບເບິນຄິກທີ່ icon tray ຂອງໂປຮແກຮມ ຫຼື ກົດປຸ່ມ Ctrl + Shift + Alt + F6 ກໍ່ໄດ້
2.ໃສ່ password ທີ່ໃສ່ໄວ້ຕອນລົງໂປຮແກຮມ Boot Thawed
3. Save Status > Exit > restart
4. ຮູບທີ່ icon tray ຈະມີ ກາກະບາດສີແດງ
6. ລົງໂປຮແກຮມ Deepfreeze ຈາກໄພ້ຂອງໂປຮແກຮມອີກ ເທື່ອ ແລ້ເລືອກ uninstall

ຕ້ອງໃຊ້ແຜ່ນໂປຮແກຮມ Program ຂອງມັນນຳໃນການ Uninstall ນຳເດີ້ ເອົາແຕ່ວ່າໃຊ້ Version ໂຕໃດ ຈະໄດ້ບອກຖືກ ເພາະວ່າຂ້ອຍໃຊ້  Deep Freeze ຢູ່ຄືກັນນະກົດCtrl Alt Shift F6 ພ້ອມກັນແລ້ວ ໃສ່ລະຫັດ
ຈາກນັ້ນ ເລືອກຄຳ ສັ່ງ ຫົວຂໍ່ສຸດທ້ານ ລີສະຕາດ ເຄື່ອງກ່ອນ ມັນຈະເປັນການ unDreeze ເຮັດໃຫ້ເຮົາແກ້ໄຂ ຂໍ້ມູນໄດ້ ພໍລີສະຕາດແລ້ວໆ  ຈະເຫັນກາກະບາດ ທີ່ ຮູບໝີຂາວ ເທື່ອນີ້  ຈຶ່ງລົມໂປຮແກຮມ ອອກໄດ້ ຖື່ວ່າ ຖອນອອກໄດ້ແລ້ວ


ວິທີແກ້ແບບທີ່ລືມຮະຫັສ ຕາມຂ້າງລຸ່ມນີ້
http://www.youtube.com/watch?v=c0DcWQkhkT8
ໂປຮແກຮມ http://www.mediafire.com/?73a30s7z3u9uqlz

0 ຄວາມຄິດເຫັນ:

Blog Archive

Blog Archive