Saturday, June 11, 2011

ຂົງເຂດການປົກຄອງ ແລະຄຸ້ມຄອງລັດ

Posted by ຄົນອາລົມດີ 2:16 PM, under | No comments

ຂົງເຂດການປົກຄອງ ແລະຄຸ້ມຄອງລັດ

ອີເມລ ພິມ PDF
        (ຄວນໃຊ້ Acrobat Reader ເພື່ອອ່ານບັນດາກົດໝາຍ)    
    1. ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ການແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງທຸກ
    2. ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ການກວດກາລັດ
    3. ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ການດຳເນີນຄະດີອາຍາ
    4. ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ການສະກັດກັ້ນ ແລະຕ້ານອັກຄີໄພ
    5. ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫລວງ
    6. ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ການຕິດຕາມກວດກາຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ
    7. ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ການປະຕິບັດຄຳຕັດສິນຂອງສານ
    8. ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ
    9. ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ກຳລັງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບປະຊາຊົນ
   10. ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ຄ່າທຳນຽມສານ
   11. ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ສະພາແຫ່ງຊາດ
   12. ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ສານປະຊາຊົນ   (ສະບັບປັບປຸງ)
   13. ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ສຳນັກງານທະບຽນສານ
   14. ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ສັນຊາດ
   15. ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ນາຍທະຫານກອງທັບປະຊາຊົນລາວ
   16. ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ພັນທະປ້ອງກັນຊາດ
   17. ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ
   18. ກົດໝາຍ ອາຍາ
   19. ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ
   20. ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ (ສະບັບປັບປຸງ)                              
Note: Documents in PDF format require Adobe Acrobat Reader
ແກ້ໄຂລ່າສຸດ ( ມື້ສຸກທີ່ 22 ເມສາ 2011 ເວລາ 02: 29 )  
 ຂອບໃຈທີ່ມາ ຈາກ   http://www.na.gov.la/index.php

0 ຄວາມຄິດເຫັນ:

Blog Archive

Blog Archive