Sunday, May 15, 2011

ແຄດ ລຸ້ນ (NP) Tsunami Hunter X (Red)

Posted by ຄົນອາລົມດີ 9:12 PM, under | 1 comment

ພັດລົມດ້ານຂ້າງ :                 12cm LED Fan x 2
ຍາວ :                              495 mm
ກວ້າງ                              185 mm
ສູງ:                                 430 mm
Slot HDD :                       4 Slots
Slot CD/DVD ROM :          2 Slots
USB:                              2 Ports
ພັດລົມດ້ານຫລັງ:                2cm LED Fan x 2
Warranty :                      1Y

 ກົດເບິ່ງຮູບພາບ

Blog Archive

Blog Archive