Friday, May 6, 2011

ເມື່ອ keyboard ເພສາມາດແກ້ໄດ້ໂດຍ

ເຮົາສາມາດໃຊ້ໂປຣແກຣມທີ່ມາພ້ອມ winxp ມາແກ້ຂັດກ່ອນກໍ່ໄດ້ຄື on-screen keyboard
ໄປທີ່ start > run ພິມ OSK


ປ້າຍກຳກັບ : ຮ້ານຕັດຜົມ ແລກ ເຊໂນ

0 ຄວາມຄິດເຫັນ:

Blog Archive

Blog Archive