Friday, May 6, 2011

ແປງລະບົບ FAT32 ໃຫ້ເປັນ NTFS

  ແປງລະບົບ FAT32 ໃຫ້ເປັນ NTFS
ໄປທີ່ STAR > RUN
ພິມ Convert X: /FS:NTFS
X ຄື ໄດຣ໌ຟທີ່ຈະປ່ຽນ
ລະຫວ່າງ ໄດຣ໌ຟ: ກັບ / ຕ້ອງມີຍະຫວ່າງ
ແລ້ວກົດ ok ແລ້ວຈະມີການຢືນຢັນກົດ yes ໄປເລື້ອຍໆແລ້ວກົດ enter ເພື່ອ Restart ແລ້ວກໍ່ລໍຖ້າເຂົ້າ widows ໃໝ່ ເທົ່ານີ້ກໍ່ຮຽບຮ້ອຍ


ປ້າຍກຳກັບ : ຮ້ານຕັດຜົມ ແລກ ເຊໂນ

0 ຄວາມຄິດເຫັນ:

Blog Archive

Blog Archive