Friday, May 6, 2011

ຕັ້ງເວລາປິດຄອມອັດຕະໂນມັດໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ໂປຣແກຣມ


ຕັ້ງເວລາປິດຄອມອັດຕະໂນມັດໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ໂປຣແກຣມ
       ສະບາຍດີມື້ນີ້ສິມາສອນເທັກນິກການຕັ້ງເວລາປິດຄອມໂດຍພວກເຮົາບໍ່ຕ້ອງໄປໃຊ້ໂປແກັມ shutdown ເລີ່ນຕົ້ນກັນເລີຍ
ຂັ້ນຕອນທີ 1 : ໄປທີ່ start menu ແລ້ວເລືອກ run
ຂັ້ນຕອນທີ 2  : ພິມຄໍາສັ່ງຕໍ່ໄປນີ້  shutdown -s -t (ເວລາໜ່ວຍເປັນວິນາທີ)
              
ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ ຂ້ອຍຕ້ອງການໃຫ້ຄອມປິກພາຍໃນ 1 ຊົ່ວໂມງພິິມ  shutdown -s -t 3600

ຈະມີຮູບໜ້າຕ່າງຂຶ້ນເທື່ອນີ້ເຮົາຈະກົດປິດໜ້າຕ່າງນີ້ບໍ່ໄດ້ ເພາະວ່າເວລາເລິ່ມນັບຖອນຫລັງ
ຂັ້ນຕອນທີ 3 : ຖ້າເຮົາຕ້ອງການຍົກເລີກ ກາຮຕັ້ງເວລາປິດຄອມກໍ່ງາຍໆ ໄປທີ່ start menu ແລ້ວໄປທີ່ run ຄືເກົ່າຈາກນັ້ນພິມຄໍາສັ່ງ shutdown -a ເທົ່ນີ້ໂປແກັມກໍ່ຈະປິດໂຕມັນເອງ

ຫວັງວ່າຊິເປັນປະໂຫຍດບໍ່ຫລາຍກະໜ່ອຍປ້າຍກຳກັບ : ຮ້ານຕັດຜົມ ແລກ ເຊໂນ

0 ຄວາມຄິດເຫັນ:

Blog Archive

Blog Archive