Thursday, April 21, 2011

ເມືອງອຸທຸມພອນ

Posted by ຄົນອາລົມດີ 2:14 PM, under | 2 comments

ມີຕະຫຼາດທີ່ໃຫຍ່ ຢູ່ທີ່ ທາງສາມແຍກທາງ ແບ່ງ ສະຫວັນ ວຽງຈັນ ຫວຽດນາມເໝາະແກ່ການລົງທຶນ ຂ້າຂາຍ
ປ້າຍກຳກັບ


2 ຄວາມຄິດເຫັນ:

khor hu jak jao khong web dai br?.give me name and number phone .from hin seno

Blog Archive

Blog Archive