Thursday, April 21, 2011

ຄິວລົດເຊໂນ

Posted by ຄົນອາລົມດີ 2:12 PM, under | No comments

ບ້ານຂ້ອຍເອງ ມີປີ້ງໄກ່ທີ່ມີສື່ສຽງ ຄືປີ້ງໄກ່ທາງແບ່ງ ເຊໂນ ໃຜໆ ກໍ່ຮູ້ດີ ແລະຍັງມີອື່ນໆອີກຫຼາຍ ທີ່ໜ້າສົນໃຈເກີຍວກັບ ເຊໂນ ສາວງາມ ມາລະຍາດດີ

ປ້າຍກຳກັບ: ຮ້ານຕັດຜົມ  ແລກ ບໍລິການ ເຊໂນ  ແລະຜູ້ເຜີຍແຜ່

0 ຄວາມຄິດເຫັນ:

Blog Archive

Blog Archive